ВУЗ ШАГ
   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Робочий навчальний план школи

 
                                             

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                          

Директор Первомайської

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів  №1 Первомайської  міської  ради Харківської  області

_____________  Т.С.Черкашина

“ 28 ” червня  2019 року

                                  

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №1

Первомайської міської ради Харківської області

на  2019/2020 навчальний рік

                                       

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради школи                                                       

від  28.06.2019 протокол № 6                                                                  

Голова ради школи                                                                                       ___________  Г.А.Трощенко

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради                                                                                                                              школи від 28.06.2019

протокол № 11

Голова педагогічної ради                                                                                                           _____________ Т.С.Черкашина

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Первомайської загальноосвітньої школи  I-IIІ ступенів № 1

Первомайської міської ради Харківської області

на 2019/2020навчальний рік

І.Загальні засади

Первомайська  загальноосвітня школа  І-ІІІ  ступенів  №1  Первомайської  міської  ради  Харківської  області  здійснює планування своєї діяльності на підставі законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (для 1-х класів), Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Концепції профільного навчання у старшій школі з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного йська  зпроцесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63);наказів Міністерства освіти і науки України №405 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», №406 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», №407 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», №408 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня №8», від 12.01.2016  «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», наказів Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002  № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та  Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002  за № 229/6517,  зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921, від 08.05.2015 № 518 «Про внесення змін до деяких наказів», Листа  МОН від 03 липня 2018 року № 1/9-415«Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році» , листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 р., Статуту школи, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні  Державних стандартів, наказу МОНУ№693 від 25.06.2018р.(додаток  таблиця 15)

Згідно зі Статутом Первомайська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №1  Первомайської  міської  ради  Харківської області має тип середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів і таку структуру:

школа І ступеню (1 – 4 класи);

школа ІІ ступеню (5 – 9 класи);

школа ІІІ ступеню (10 – 12 класи)

Робочий навчальний план розраховано на 5-денний робочий тиждень. Навчальні заняття у школі починаються о 8 годині. Тривалість уроків: у 1 класі – 35 хвилин; у 2-4 класах – 40 хвилин; у 5-12 класах – 45 хвилин. Школа працює в одну зміну. Для учнів 1-4 - х класів організовано групу подовженого дня. Гранично допустиме навантаження на учня відповідає санітарно-гігієнічним нормам, установленим Міністерством охорони здоров’я України. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження на учнів.

Мова навчання – російська.

У 2019/2020 навчальному році у Первомайській  загальноосвітній школі І-ІІІ  ступенів  №1  Первомайської  міської  ради  Харківської  області  функціонуватиме 8  класів   з денною  формою  навчання та  3 класи з  заочною  формою  навчання.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», 2019/2020 навчальний рік розпочинається у День знань - 01 вересня 2019 року і закінчується не пізніше 01 липня2020 року. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

          І семестр – з 1 вересня по 27 грудня 2019 року,

          ІІ семестр – з 13січня по 29 травня 2019року.

Осінні канікули: з 26.10.2019 за 03.11.2019

Зимові канікули:  з 28.12.2019 року по 12.01.2020;

Весняні канікули: з 30.03.2020 за 05.04.2020

   З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відділом освіти і науки Первомайської  міської ради можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул. Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту»,  рішенням колегії МОН України (протокол № 6/6-20 від 03 липня 2015 року) навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної  і старшої  школи. Перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової та основної школи, форму й терміни проведення буде визначено додатково після затвердження МОН України. Учні старшої школи складатимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з трьох предметів: української мови і літератури, математики або історії України та предмету за вибором.

  

 

  Робочий  навчальний  план на 2019/2020 навчальний рік складено:

  1-4-і класи - відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1 класах), Державного стандарту загальної початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 2-4-х класах).

Визначені Концепцією Нової української школи пріоритети реформування загальної середньої освіти знаходять своє відображення в Державному стандарті початкової освіти (2018). З урахуванням поетапного переходу закладу освіти на здійснення діяльності за новим Державним стандартом у 2019/2020 навчальному році освітня програма закладу освіти розроблена  на основі:

для 1-2 класів — Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268), розробленою під керівництвом Савченко О. Я.

для 3-4 класів — Державного стандарту початкової загальної освіти (2011), типових освітніх програм (наказ МОН України від 20.04.2018 № 407).

- 5-9-і класи - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012  № 409, із змінами ;

- для 10-12-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти та науки України від 27.08.2010  № 834, зі змінами .                                                 

Тип закладу – загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів.

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»,  Положення  про  загальноосвітній  навчальний  заклад  у  школі  працюють

8 денних класів:

  • початкова школа – 1- 4 кл. (4 класи, 50 учнів);
  • основна школа – 5 - 9  кл. (4 класи, 59 учнів);

3 класи із заочною формою навчання

  • старша школа –  10- 11 кл. (3 класи, 71учень).

У школі навчається    180  учнів.

Мова навчання у школі – російська.

II. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Виконання Державного стандарту освіти забезпечується викладанням навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, що передбачені Типовими навчальними планами.

Варіативну складову робочого навчального плану (додатковий час (години) на предмети інваріантної складової, курси за вибором, факультативи) використано для розвитку нахилів і здібностей учнів.

З метою особистісного розвитку учня і збагачення його емоційно – естетичного досвіду, а також формування ціннісних орієнтацій, потреби у творчій самореалізації та духовно – естетичному самовдосконаленні години варіативної складової в 3-4-х класах використано для вивчення музичного мистецтва (0,5 години на тиждень) та образотворчого мистецтва (0,5 години на тиждень), в 1 та 2  класі -  використано  для  вивчення  української мови .

   З метою поглиблення знань учнів:

- з російської  мови введено індивідуальні заняття   «Російська мова» у 5,6,7класах - по 0,5 години на тиждень. 

- з  української  мови   у  6  класі «Українська мова»  - 1 година на тиждень, у 7 класі 0,5 години на тиждень

  У 9 класі введено курс «Харківщинознавство» з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмета до документа про базову загальну середню освіту. У  9  класі – 0,5    години на тиждень ,

 

Визначено варіативні модулі:

  • з трудового навчання: на

5 клас (хлопці) – технологія оздоблення виробів художнім випалюванням, технологія виготовлення виробів із деревини та деревних матеріалів (способом ажурного випилювання);

5 клас (дівчата)  - технологія виготовлення м’якої іграшки, технологія виготовлення вишитих виробів;

6 клас (хлопці) – технологія виготовлення виробів із деревини, технологія механічної обробки деревини, технологія плетіння виробів із лози;

6 клас (дівчата) – технологія виготовлення в’язаних виробів, технологія виготовлення швейних виробів, технологія виготовлення штучних квітів, технологія приготування страв;

8 клас (хлопці)  – технологія електротехнічних робіт, технологія оздоблення виробів із деревини різьбленням;

8 клас (дівчата) - технологія заготівлі та зберігання продуктів, технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком;

9  клас (хлопці) - технологія ручної обробки деревини, технологія оздоблення різьбленням;

9 клас (дівчата) - технологія виготовлення в’язаних виробів, технологія виготовлення швейних виробів машинним способом;

  • з фізичної культури:

5, 6 класи – футбол, волейбол, легка атлетика, спортивна гімнастика;

6, 8, 9 класи – баскетбол,  спортивна гімнастика, легка атлетика.

Особливості навчального процесу

Години інваріантної складової, що не мають повної кількості годин, викладатимуться таким чином: У  5,6,7  класах українська мова, 9 класі - історія України, географія, основи здоров’я , у 7 класі хімія  будуть вивчатися згідно з розкладом уроків.

Директор школи                               Т.С.Черкашина

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

складений відповідно до Державного стандарту початкової освіти (2018),  Наказу  МОН  № 268  від 21.03.2018 р « Про затвердження  типових  освітніх  програм для 1-2  класів ЗЗСО»( п.4  «Переліку навчальних  програм  для ЗЗСО  з  навчанням  мовою відповідного  корінного  народу або  національних  меншин»)

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 1 класу з російською мовою навчання

Освітня галузь

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1клас

 

Інваріантна складова

Мовно- літературна

Російська мова(навчання  грамоти)

6

 

Українська мова

2+1

 

Іноземна мова (німецька)

1

Математична

Математика

4

Я  досліджую  світ

 

Я  досліджую  світ

 

3

Мистецька

Музичне мистецтво

1

 

Образотворче мистецтво

1

Технології

Дизайн і технолгії

1

Фізкультурна

Фізична культура

 

3

 

Разом

19+3

 

Варіативна  складова

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

 

20

 

Всього (без урахування поділу класів на групи)

23

Граничний обсяг домашнього завдання

-

 

          Директор школи                               Т.С.Черкашина

                                                                              

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

складений відповідно до Державного стандарту початкової освіти (2018),  Наказу  МОН  № 268  від 21.03.2018 р « Про затвердження  типових  освітніх  програм для 1-2  класів ЗЗСО»( п.4  «Переліку навчальних  програм  для ЗЗСО  з  навчанням  мовою відповідного  корінного  народу або  національних  меншин»)

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 2 класу з російською мовою навчання

Освітня галузь

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1клас

 

Інваріантна складова

Мовно- літературна

Російська мова і літературне читання

6

 

Українська мова

2+1

 

Іноземна мова (німецька)

2

Математична

Математика

4

Я  досліджую  світ

 

Я  досліджую  світ

 

3

Мистецька

Музичне мистецтво

1

 

Образотворче мистецтво

1

Технологічна

Інформаційна

Дизайн і технології

1

Інформатика

1

Фізкультурна

Фізична культура

 

3

 

Разом

22+3

 

Варіативна  складова

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

 

22

 

Всього (без урахування поділу класів на групи)

25

Граничний обсяг домашнього завдання

40 хв

 

          Директор школи                               Т.С.Черкашина

                                                                              

 

 

                                                                              

 

 

Додаток 3

складений відповідно до додатку 3

Типових навчальних планів

початкової школи ( наказ

Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 10.06.2011  № 572, із змінами)

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 3 класу з російською мовою навчання

 

Освітня галузь

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

3 клас

 

Інваріантна складова

Мовно- літературна

Російська мова

3

 

Літературне читання

2

 

Українська мова

2

 

Літературне  читання

2

 

Іноземна мова (німецька)

2

Математична

Математика

4

Я  досліджую  світ

 

Природознавство

2

 

Я у світі

1

Мистецька

Музичне мистецтво

0,5+0,5

 

Образотворче мистецтво

0,5+0,5

Технології

Трудове навчання

1

 

Інформатика

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

 

Основи здоров’я

1

 

Разом

22+3

 

Варіативна  складова

1

Гранично допустиме тижневе навчальне

навантаження на учня

 

 

23

 

Всього (без урахування поділу класів на групи)

26

 

Граничний обсяг домашнього завдання

70 хв.

 

 

 

Директор школи                               Т.С.Черкашина

                                                                              

 

 

 

 

Додаток 4

складений відповідно до додатку 3

Типових навчальних планів

початкової школи ( наказ

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011  № 572, із змінами).наказу МОНУ№693 від25.06.2018 (додаток таблиця 15)

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

для 4 класу  з російською мовою навчання

 

Освітня галузь

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

4 клас

 

Інваріантна складова

Мовно- літературна

Російська мова

3

 

Літературне читання

2

 

Українська мова

2

 

Літературне читання

2

 

Іноземна мова (німецька)

2

Математична

Математика

4

Я  досліджую  світ

Природознавство

2

 

Я у світі

1

Мистецька

Музичне мистецтво

0,5+0,5

 

Образотворче мистецтво

0,5+0,5

Технології

Трудове навчання

1

 

Інформатика

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

 

Основи здоров’я

1

 

Разом

22+3

 

Варіативна  складова

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

 

23

 

Всього (без урахування поділу класів на групи)

26

 

Граничний обсяг домашнього завдання

90 хв.

 

 

               Директор школи                               Т.С.Черкашина

Додаток 5

складений відповідно до додатку 2

Типових навчальних планів

загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України  від 03.04.2012 № 409, із змінами) та таблиці 19 до Типової  освітньої  програми  для  дітей з інтелектуальним порушенням(наказ МОНУ №627 від 12.06.2018 р)

РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН  ДЛЯ 5 КЛАСУ

 з навчанням  російською мовою і вивченням двох іноземних мов

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень

 

Разом з класом Юрченко Максим та Руссов Микита

5

Юрченко Максим та Руссов Микита

Мови і літератури

Українська мова

1

2,5

 

Українська література

1

1

 

Перша іноземна мова(німецька)

 

3

 

Друга іноземна мова(англійська)

 

2

 

Російська  мова

2

 

 

Інтегрований курс «Література»

      2

 

 

Суспільствознавство

Вступ до  історії

1

 

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

 

 

Образотворче мистецтво

1

 

 

Математика

Математика

4

 

 

Природознавство

Природознавство

Я у світі

2

 

 

Технології

Трудове навчання

2

 

4

Інформатика

1

 

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

 

 

Фізична культура

2

1

 

Разом

19+2

8,5+1

4

 Індивідуальні заняття  з  російської  мови

 

0,5

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

 

 

 

Всього
(без урахування поділу класів на групи)

21

10

4

 

                             Директор школи                                              Т.С.Черкашина                                                                                                                                                                                                                     

                                

 

Додаток 6

                                                                                     складений відповідно до додатку 11

Типових навчальних планів

загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України  від 03.04.2012 № 409, із змінами)

 

РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН  ДЛЯ 6 КЛАСУ

 з навчанням  російською мовою і вивченням двох іноземних мов

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

6

 

Мови і літератури

Українська мова

3,5

 

Українська література

2

 

Перша іноземна мова(німецька)

2

 

Друга іноземна мова(англійська)

2

 

Російська  мова

2

 

Інтегрований курс «Література»

2

 

Суспільствознавство

 

Всесвітня історія. Історія  України(Інтегрований  курс)

2

 

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

 

Образотворче мистецтво

1

 

Математика

Математика

4

 

 

Природознавство

Біологія

2

 

Географія

2

 

Технології

Трудове навчання

2

 

Інформатика

1

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

 

Фізична культу

3

 

Разом

29,5+3

 

 Індивідуальні заняття  з  української  мови

 Індивідуальні заняття  з  російської  мови

1

0,5

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

31

 

Всього
(без урахування поділу класів на групи)

31+3

 

 

 

Директор школи                                                  Т.С.Черкашина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

складений відповідно до додатку 2 Типових навчальних планів

загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України  від 03.04.2012 № 409, із змінами)

 

РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН  ДЛЯ 7 КЛАСУ

 з навчанням  російською мовою і вивченням двох іноземних мов

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8

Мови і літератури

Українська мова

2,5

Українська література

2

Перша іноземна мова(німецька)

2

Друга іноземна мова(англійська)

2

Російська  мова

2

Інтегрований курс «Література»

2

Суспільствознавство

Історія України

1

Всесвітня історія

1

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

 

Музичне мистецтво

1

Математика

Алгебра

2

Геометрія

2

 

Природознавство

Біологія

2

Географія

2

Фізика

2

Хімія

1,5

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

Разом

31+3

 Індивідуальні заняття  з  російської  мови

Індивідуальні заняття  з  української мови

0,5

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

32

Всього
(без урахування поділу класів на групи)

32+3

 

 

 

Директор школи                                                                 Т.С.Черкашина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

складений відповідно до додатку 2 Типових навчальних планів

загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України  від 03.04.2012 № 409, із змінами)

 

РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН  ДЛЯ 9 КЛАСУ

 з навчанням  російською мовою і вивченням двох іноземних мов

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

9

Мови і літератури

Українська мова

2

Українська література

2

Перша іноземна мова(німецька)

2

Друга іноземна мова(англійська)

2

Російська  мова

2

Інтегрований курс «Література»

2

Суспільствознавство

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Основи правознавства

1

Мистецтво*

Мистецтво

1

Математика

Математика

Алгебра

2

Геометрія

2

Природознавство

Біологія

2

Географія

1,5

Фізика

3

Хімія

2

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

0,5

Фізична культура

3

Разом

                     32,5+3

 Курс  за  вибором «Харківщинознавство»

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

Всього
(без урахування поділу класів на групи)

33+3

 

   

Директор    школи                                                   Т.С.Черкашина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9

                                                 складений відповідно до додатку 19 Типових навчальних

планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня

наказ Міністерства освіти і науки України  від 27.08.2010  № 834

                                             зі змінами,       внесеними наказом Міністерством

освіти і науки України від 29.05.2014 № 657,

наказу  МОНУ №406 від 20.04.2018

                                                                                                                                         

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 10 класу з російською мовою навчання

 (заочна форма навчання)                                                      

Навчальні предмети

 

Кількість годин

на  тиждень у класах

                       10 клас

Українська мова

1

Українська література

1

Російська мова і література. Інтегрований  курс .

2

Іноземна  мова (англійська)

1

Математика(Алгебра і початки аналізу та геометрія)

1,5

Інформатика

0,5

Історія України

1

Всесвітня історія

1

Громадянська  освіта

1

Географія

1

Біологія і  екологія

1

Фізика і астрономія

1

Хімія

1

Художня культура

0,5

Разом

14,5

Варіативна складова

2,5

Факультативні курси

2,5

Зарубіжна  література

0,5

Орфографічний практикум

1

Англійська мова

1

Всього

17

 

 

   

 

             Директор школи                                                      Т.С.Черкашина

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10

складений відповідно до додатку 19 Типових навчальних

планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня

(наказ Міністерства освіти і науки України  від 27.08.2010  № 834

 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України

 від 29.05.2014 № 657)                                                             

наказу  МОНУ №406 від 20.04.2018

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 11 класу з російською мовою навчання

 (заочна форма навчання)

                                                                                                                                               

 

Навчальні предмети

 

Кількість годин на  тиждень у класах

 

11 клас

Українська мова

1

Українська література

1

Російська мова і література. Інтегрований  курс .

2

Іноземна  мова  (англійська)

1

Алгебра і початки аналізу

1

Геометрія

0,5

Інформатика

0,5

Історія України

1

Всесвітня історія

1

Економіка

1

Біологія

1

Фізика

2

Хімія

1

Художня культура

0,5

Разом

14,5

Варіативна складова

2,5

Факультативні курси

2,5

Зарубіжна  література

0,5

Орфографічний практикум

1

Англійська мова

1

Всього

17

 

       

 

             Директор школи                                                   Т.С.Черкашина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 11

складений відповідно до додатку 19 Типових навчальних

планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня

(наказ Міністерства освіти і науки України  від 27.08.2010  № 834

 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України

 від 29.05.2014 № 657)                                                             

                                                                              наказу  МОНУ №406 від 20.04.2018

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 12 класу з російською мовою навчання

 (заочна форма навчання)

 

 

Навчальні предмети

 

 

Кількість годин на тиждень у класах

 

12 клас

Українська мова

1

Українська література

1

Російська мова

1

Інтегрований курс «Література»

1

Іноземна  мова (англійська)

2

Алгебра і початки аналізу

1

Геометрія

1

Інформатика

1

Історія України

1

Всесвітня історія

1

Астрономія

0,5

Фізика

0,5

Екологія

1

Разом

13

Варіативна складова

4

Курс за вибором

2

Готуємося до ЗНО

Українська мова

Російська мова

 

1

1

Факультативні курси

2

Зарубіжна  література

1

Орфографічний практикум

1

Всього

17

                      

 

                 

 

         Директор школи                                                   Т.С.Черкашина

 

 

 

 

 

Додаток 12

 

КІЛЬКІСТЬ ЗАЛІКІВ,

обов’язкових  для складання учнями

в класах із заочною формою навчання

 

  

№ з/п

 

Навчальні предмети

КІЛЬКІСТЬ ЗАЛІКІВ   на рік

10 клас

11клас

12клас

1.

Українська мова

2

3

4

2.

Українська література

2

2

3

3.

Російська мова

2

2

2

4.

Інтегрований курс «Література»

2

2

2

5.

Алгебра і початки аналізу

2

2

2

6.

Геометрія

2

2

2

7.

Історія України

2

2

2

8.

Всесвітня історія

2

2

2

9.

Географія

2

-

-

10.

Іноземна мова (англійська)

1

1

2

11.

Біологія

2

2

-

12.

Хімія

1

1

-

13.

Фізика

2

3

3

14.

Астрономія

-

-

1

15.

Інформатика

2

2

1

16.

Правознавство

1

-

-

17.

Художня культура

1

1

-

18.

Екологія

-

-

2

19.

Економіка

-

1

-

 

 Разом

 

28

 

28

 

28

 

 

 

 

 

 

             Директор школи                                                    Т.С.Черкашина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 13

Індивідуальні консультації

для учнів із заочною формою навчання

(16 і більше учнів )

 

 

  

№ з/п

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

10 клас

11клас

12 клас

1

Українська мова

 

0,5

0,5

0,5

2

Російська мова

 

0,5

0,5

0,5

3

Алгебра і початки аналізу

 

0,5

0,5

0,5

4.

Історія України

 

0,5

0,5

0,5

5.

Фізика

 

0,5

0,5

0,5

6.

Хімія

 

0,5

0,5

-

7.

Іноземна мова (англійська)

 

0,5

0,5

0,5

8.

Екологія

 

-

-

0,5

 

Разом

 

 

3,5

 

3,5

 

3,5

 

 

 

 

 

                     Директор школи                                            Т.С.Черкашина

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 8

засідання педагогічної ради

Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

 28.06.2019

Присутні : 18

Відсутні: 0

1. СЛУХАЛИ:

Черкашину Т.С.,  директора школи   , яка  запропонувала погодити робочий навчальний план  школи на 2019/2020 навчальний рік.

УХВАЛИЛИ:

1. Погодити робочий навчальний план школи на 2019/2020 навчальний рік.

 

Голова педагогічної ради                                                   Т.С.Черкашина

 

Секретар                                                                               Т.В.Захарова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 6

засідання ради Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

28.06.2019

Присутні : 18

1. СЛУХАЛИ:

Трощенко Г.А.,  голову ради школи  , яка  запропонувала погодити робочий навчальний план  школи на 2019/2020 навчальний рік.

УХВАЛИЛИ:

  1. Погодити робочий навчальний план школи на 2019/2020 навчальний рік.

 

 

Голова ради школи                                                             Г.А.Трощенко

 

Секретар                                                                               О.С.Біда

 

 

 

 

 

     ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                           
Директор Первомайської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів  №1 Первомайської  міської  ради Харківської  області
_____________  Т.С.Черкашина 
“ 30 ” червня  2018 року
 
 
 
 
 
 
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №1
Первомайської міської ради Харківської області
на  2018/2019 навчальний рік
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО
на засіданні ради школи                                                       
від  30.06.2018 протокол № 6                                                                   
Голова ради школи                                                                                       ___________  Г.А.Трощенко
ПОГОДЖЕНО
на засіданні педагогічної ради                                                                                                                              школи від 30.06.2018
протокол № 11
Голова педагогічної ради                                                                                                           _____________ Т.С.Черкашина
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до робочого навчального плану
Первомайської загальноосвітньої школи  I-IIІ ступенів № 1
Первомайської міської ради Харківської області
на 2018/2019 навчальний рік
І.Загальні засади
Первомайська  загальноосвітня школа  І-ІІІ  ступенів  №1  Первомайської  міської  ради  Харківської  області  здійснює планування своєї діяльності на підставі законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (для 1-х класів), Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Концепції профільного навчання у старшій школі з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного йська  зпроцесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63);наказів Міністерства освіти і науки України №405 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», №406 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», №407 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», №408 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня №8», від 12.01.2016  «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», наказів Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002  № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та  Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002  за № 229/6517,  зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921, від 08.05.2015 № 518 «Про внесення змін до деяких наказів», Листа  МОН від 03 липня 2018 року № 1/9-415«Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році» , листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 р., Статуту школи, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні  Державних стандартів, наказу МОНУ№693 від 25.06.2018р.(додаток  таблиця 15)
Згідно зі Статутом Первомайська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №1  Первомайської  міської  ради  Харківської області має тип середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів і таку структуру:
школа І ступеню (1 – 4 класи);
школа ІІ ступеню (5 – 9 класи);
школа ІІІ ступеню (10 – 12 класи)
Робочий навчальний план розраховано на 5-денний робочий тиждень. Навчальні заняття у школі починаються о 8 годині. Тривалість уроків: у 1 класі – 35 хвилин; у 2-4 класах – 40 хвилин; у 5-11 класах – 45 хвилин. Школа працює в одну зміну. Для учнів 1-4 - х класів організовано групу подовженого дня. Гранично допустиме навантаження на учня відповідає санітарно-гігієнічним нормам, установленим Міністерством охорони здоров’я України. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження на учнів.
Мова навчання – російська.
У 2018/2019 навчальному році у Первомайській  загальноосвітній школі І-ІІІ  ступенів  №1  Первомайської  міської  ради  Харківської  області  функціонуватиме 8  класів   з денною  формою  навчання та  3 класи з  заочною  формою  навчання.
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», 2018/2019 навчальний рік розпочинається у День знань - 01 вересня 2018 року і закінчується не пізніше 01 липня2019 року. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
          І семестр – з 1 вересня по 30 грудня 2018 року,
          ІІ семестр – з 14 січня по 25 травня 2019року.
Осінні канікули: з 29.10.2018 за 04.11.2018 
Зимові канікули:  з 31.12.2018 року по 13.01.2019;
Весняні канікули: з 24.03.2019 за 30.03.2019 
   З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відділом освіти і науки Первомайської  міської ради можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул. Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту»,  рішенням колегії МОН України (протокол № 6/6-20 від 03 липня 2015 року) навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної  і старшої  школи. Перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової та основної школи, форму й терміни проведення буде визначено додатково після затвердження МОН України. Учні старшої школи складатимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з трьох предметів: української мови і літератури, математики або історії України та предмету за вибором.
   
 
  Робочий  навчальний  план на 2018/2019 навчальний рік складено:
  1-4-і класи - відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1 класах), Державного стандарту загальної початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 2-4-х класах).
Визначені Концепцією Нової української школи пріоритети реформування загальної середньої освіти знаходять своє відображення в Державному стандарті початкової освіти (2018). З урахуванням поетапного переходу закладу освіти на здійснення діяльності за новим Державним стандартом у 2018/2019 навчальному році освітня програма закладу освіти розроблена  на основі:
для 1 класів — Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268), розробленою під керівництвом Савченко О. Я.
для 2-4 класів — Державного стандарту початкової загальної освіти (2011), типових освітніх програм (наказ МОН України від 20.04.2018 № 407).
- 5-9-і класи - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012  № 409, із змінами ;
- для 10-12-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти та науки України від 27.08.2010  № 834, зі змінами .                                                  
Тип закладу – загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів.
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»,  Положення  про  загальноосвітній  навчальний  заклад  у  школі  працюють
8 денних класів:
- початкова школа – 1- 4 кл. (4 класи, 53 учня);
- основна школа – 5 - 9  кл. (4 класи, 58 учнів);
3 класи із заочною формою навчання 
- старша школа –  10- 11 кл. (3 класи, 71учень).
У школі навчається    182  учня.
Мова навчання у школі – російська.
II. Порядок вивчення окремих навчальних предметів
Виконання Державного стандарту освіти забезпечується викладанням навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, що передбачені Типовими навчальними планами.
Варіативну складову робочого навчального плану (додатковий час (години) на предмети інваріантної складової, курси за вибором, факультативи) використано для розвитку нахилів і здібностей учнів.
З метою особистісного розвитку учня і збагачення його емоційно – естетичного досвіду, а також формування ціннісних орієнтацій, потреби у творчій самореалізації та духовно – естетичному самовдосконаленні години варіативної складової в 2-4-х класах використано для вивчення музичного мистецтва (0,5 години на тиждень) та образотворчого мистецтва (0,5 години на тиждень), в 1  класі -  використано  для  вивчення  української мови .
   З метою поглиблення знань учнів: 
- з російської  мови введено індивідуальні заняття   «Російська мова» у 5,6,8 класах - по 0,5 години на тиждень.  
- з  математики введено індивідуальні заняття   «Математика» у  6  класі – 1  година  на  тиждень .
  У 8, 9-х класах введено курс «Харківщинознавство» з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмета до документа про базову загальну середню освіту. У  8  класі – 1    година на тиждень , у 9  класі – 0,5    години на тиждень ,
 
Визначено варіативні модулі:
- з трудового навчання: на 
5 клас (хлопці) – технологія оздоблення виробів художнім випалюванням, технологія виготовлення виробів із деревини та деревних матеріалів (способом ажурного випилювання);
5 клас (дівчата)  - технологія виготовлення м’якої іграшки, технологія виготовлення вишитих виробів;
6 клас (хлопці) – технологія виготовлення виробів із деревини, технологія механічної обробки деревини, технологія плетіння виробів із лози;
6 клас (дівчата) – технологія виготовлення в’язаних виробів, технологія виготовлення швейних виробів, технологія виготовлення штучних квітів, технологія приготування страв;
8 клас (хлопці)  – технологія електротехнічних робіт, технологія оздоблення виробів із деревини різьбленням;
8 клас (дівчата) - технологія заготівлі та зберігання продуктів, технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком;
9  клас (хлопці) - технологія ручної обробки деревини, технологія оздоблення різьбленням;
9 клас (дівчата) - технологія виготовлення в’язаних виробів, технологія виготовлення швейних виробів машинним способом;
- з фізичної культури:
5, 6 класи – футбол, волейбол, легка атлетика, спортивна гімнастика;
6, 8, 9 класи – баскетбол,  спортивна гімнастика, легка атлетика.
Особливості навчального процесу
Години інваріантної складової, що не мають повної кількості годин, викладатимуться таким чином: У  5 класі українська мова, 6 класі українська мова, 8 класі – історія України, 9 класі, історія України, географія  будуть вивчатися згідно з розкладом уроків.
Директор школи                               Т.С.Черкашина
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
складений відповідно до Державного стандарту початкової освіти (2018),  Наказу  МОН  № 268  від 21.03.2018 р « Про затвердження  типових  освітніх  програм для 1-2  класів ЗЗСО»( п.4  «Переліку навчальних  програм  для ЗЗСО  з  навчанням  мовою відповідного  корінного  народу або  національних  меншин»)
 
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для 1 класу з російською мовою навчання
Освітня галузь Навчальні предмети Кількість годин на тиждень 
1клас
Інваріантна складова
Мовно- літературна Російська мова(навчання  грамоти) 6
Українська мова 2+1
Іноземна мова (німецька) 1
Математична Математика 4
Я  досліджую  світ
Я  досліджую  світ
3
Мистецька Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Технології Трудове навчання 1
Фізкультурна Фізична культура
3
Разом 19+3
Варіативна  складова 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20
Всього (без урахування поділу класів на групи) 23
Граничний обсяг домашнього завдання -
 
          Директор школи                               Т.С.Черкашина
                                                                               
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
складений відповідно до додатку 3 Типових навчальних планів  початкової школи (наказ  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011  № 572, із змінами)
 
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для 2 класу з російською мовою навчання
Освітня галузь Навчальні предмети Кількість годин на тиждень 
2 клас
Інваріантна складова
Мовно- літературна Російська мова 3
Літературне  читання 3
Українська мова 3
Іноземна мова (німецька) 2
Математична Математика 4
Я  досліджую  світ
Природознавство 2
Мистецька Музичне мистецтво 0,5+0,5
Образотворче мистецтво 0,5+0,5
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Фізкультурна Фізична культура
3
  Основи здоров’я 1
Разом 21+3
Варіативна  складова 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22
Всього (без урахування поділу класів на групи) 25
Граничний обсяг домашнього завдання 45 хв.
 
 
Директор школи                               Т.С.Черкашина
                                                                               
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
Додаток 3
складений відповідно до додатку 3
Типових навчальних планів
початкової школи ( наказ
Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 10.06.2011  № 572, із змінами)
 
 
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для 3 класу з російською мовою навчання
 
Освітня галузь Навчальні предмети Кількість годин на тиждень 
3 клас
Інваріантна складова
Мовно- літературна Російська мова 3
Літературне читання 2
Українська мова 2
Літературне  читання 2
Іноземна мова (німецька) 2
Математична Математика 4
Я  досліджую  світ
Природознавство 2
  Я у світі 1
Мистецька Музичне мистецтво 0,5+0,5
Образотворче мистецтво 0,5+0,5
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Фізкультурна Фізична культура 3
Основи здоров’я 1
Разом 22+3
Варіативна  складова 1
Гранично допустиме тижневе навчальне 
навантаження на учня
23
Всього (без урахування поділу класів на групи) 26
Граничний обсяг домашнього завдання 70 хв.
 
 
Директор школи                               Т.С.Черкашина
                                                                               
 
 
 
 
Додаток 4
складений відповідно до додатку 3
Типових навчальних планів
початкової школи ( наказ
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011  № 572, із змінами).наказу МОНУ№693 від25.06.2018 (додаток таблиця 15)
 
 
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН
для 4 класу  з російською мовою навчання
 
Освітня галузь Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
4 клас Юрченко М.Ю, . (інклюзія)
разом з класом Юрченко М.Ю.
(інклюзія) Руссов  М.О. (інклюзія)
разом з класом Руссов  М.О.
(інклюзія)
Інваріантна складова
Мовно- літературна Російська мова 3 3 - 3 -
Літературне читання 2 2 - 2 -
Українська мова 2 1 - 1 -
Літературне читання 2 1 - 1 -
Іноземна мова (німецька) 2 - - - -
Математична Математика 4 4 - 4 -
Я  досліджую  світ Природознавство 2 2 - 1+1
  Я у світі 1 1 - 1 -
Мистецька Музичне мистецтво 0,5+0,5 1 - 1 -
Образотворче мистецтво 0,5+0,5 1 - 1 -
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 1
Інформатика 1 +1 - +1 -
Фізкультурна Фізична культура 3 2 - 2 -
Основи здоров’я 1 1 - 1 -
Разом 22+3 21              21             
Варіативна  складова 1 1 2
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23
Всього (без урахування поділу класів на групи) 26 22 1 22
Граничний обсяг домашнього завдання 90 хв. 90 хв. 90 хв.
Корекційно-розвиткові  заняття з  Юрченко  Максимом(інклюзія) Розвиток  мовлення
- - 4
Ритміка - - 1
Лікувальна фізкультура
- - 1
Соціально-побутове орієнтування - - 1
Разом 8
Корекційно-розвиткові  заняття з  Руссовим Микитою (інклюзія) Корекція  розвитку - - - 2
Соціально-побутове орієнтування - - - 2
Лікувальна  фізкультура - - - 4
Разом 8
 
 
               Директор школи                               Т.С.Черкашина
Додаток 5
складений відповідно до додатку 2
Типових навчальних планів
загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України  від 03.04.2012 № 409, із змінами)
РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН  ДЛЯ 5 КЛАСУ 
 з навчанням  російською мовою і вивченням двох іноземних мов
Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень 
5
Мови і літератури Українська мова 3,5
Українська література 2
Перша іноземна мова(німецька) 3
Друга іноземна мова(англійська) 2
Російська  мова 2
Інтегрований курс «Література» 2
Суспільствознавство Вступ до  історії 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Математика Математика 4
Природознавство Природознавство 2
Технології Трудове навчання 2
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Разом 27,5+3
 Індивідуальні заняття  з  російської  мови 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 28
Всього
(без урахування поділу класів на групи) 28+3
 
 
                 Директор школи                                              Т.С.Черкашина                                                                                                                                                                                                                      
                                 
 
 
 
 
Додаток 6
                                                                                     складений відповідно до додатку 11
Типових навчальних планів
загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України  від 03.04.2012 № 409, із змінами)
 
РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН  ДЛЯ 6 КЛАСУ 
 з навчанням  російською мовою і вивченням двох іноземних мов
 
Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
6
Мови і літератури Українська мова 3,5
Українська література 2
Перша іноземна мова(німецька) 2
Друга іноземна мова(англійська) 2
Російська  мова 2
Інтегрований курс «Література» 2
Суспільствознавство
Всесвітня історія. Історія  України(Інтегрований  курс) 2
Мистецтво* Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Математика Математика 4
 
Природознавство Біологія 2
Географія 2
Технології Трудове навчання 2
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культу 3
Разом 29,5+3
 Індивідуальні заняття  з  російської  мови
 Індивідуальні заняття   з  математики
0,5
1
Гранично допустиме навчальне навантаження 31
Всього
(без урахування поділу класів на групи) 31+3
 
 
Директор школи                                                  Т.С.Черкашина
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 7
складений відповідно до додатку 2 Типових навчальних планів
загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України  від 03.04.2012 № 409, із змінами)
 
РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН  ДЛЯ 8 КЛАСУ 
 з навчанням  російською мовою і вивченням двох іноземних мов
Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
8
Мови і літератури Українська мова 2
Українська література 2
Перша іноземна мова(німецька) 2
Друга іноземна мова(англійська) 2
Російська  мова 2
Інтегрований курс «Література» 2
Суспільствознавство Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Мистецтво Мистецтво 1
Математика Алгебра 2
Геометрія 2
 
Природознавство Біологія 2
Географія 2
Фізика 2
Хімія 2
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Разом 31,5+3
 Індивідуальні заняття  з  російської  мови
Курс  за  вибором «Харківщинознавство» 0,5
1
Гранично допустиме навчальне навантаження 33
Всього
(без урахування поділу класів на групи) 33+3
 
 
 
Директор школи                                                                 Т.С.Черкашина
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 8
складений відповідно до додатку 2 Типових навчальних планів
загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України  від 03.04.2012 № 409, із змінами)
 
РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН  ДЛЯ 9 КЛАСУ 
 з навчанням  російською мовою і вивченням двох іноземних мов
Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
9
Мови і літератури Українська мова 2
Українська література 2
Перша іноземна мова(німецька) 2
Друга іноземна мова(англійська) 2
Російська  мова 2
Інтегрований курс «Література» 2
Суспільствознавство Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Основи правознавства 1
Мистецтво* Мистецтво 1
Математика Математика
Алгебра 2
Геометрія 2
Природознавство Біологія 2
Географія 1,5
Фізика 3
Хімія 2
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 0,5
Фізична культура 3
Разом                      32,5+3
 Курс  за  вибором «Харківщинознавство» 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 33
Всього
(без урахування поділу класів на групи) 33+3
 
    
Директор    школи                                                   Т.С.Черкашина
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 9
                                                 складений відповідно до додатку 19 Типових навчальних 
планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня
наказ Міністерства освіти і науки України  від 27.08.2010  № 834
                                             зі змінами,       внесеними наказом Міністерством 
освіти і науки України від 29.05.2014 № 657,
наказу  МОНУ №406 від 20.04.2018
                                                                                                                                          
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для 10 класу з російською мовою навчання
 (заочна форма навчання)                                                       
Навчальні предмети
Кількість годин
на  тиждень у класах
                       10 клас
Українська мова 1
Українська література 1
Російська мова і література. Інтегрований  курс . 2
Іноземна  мова (англійська) 1
Математика(Алгебра і початки аналізу та геометрія) 1,5
Інформатика 0,5
Історія України 1
Всесвітня історія 1
Громадянська  освіта 1
Географія 1
Біологія і  екологія 1
Фізика і астрономія 1
Хімія 1
Художня культура 0,5
Разом 14,5
Варіативна складова 2,5
Факультативні курси 2,5
Зарубіжна  література 0,5
Орфографічний практикум 1
Англійська мова 1
Всього 17
 
 
    
 
             Директор школи                                                      Т.С.Черкашина
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 10 
складений відповідно до додатку 19 Типових навчальних 
планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня
(наказ Міністерства освіти і науки України  від 27.08.2010  № 834
 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України 
 від 29.05.2014 № 657)                                                             
наказу  МОНУ №406 від 20.04.2018
 
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для 11 класу з російською мовою навчання
 (заочна форма навчання)
                                                                                                                                                
 
Навчальні предмети
Кількість годин на  тиждень у класах
 
11 клас
Українська мова 1
Українська література 1
Російська мова 1
Інтегрований курс «Література» 1
Іноземна  мова  (англійська) 1
Алгебра і початки аналізу 1
Геометрія 0,5
Інформатика 0,5
Історія України 1
Всесвітня історія 1
Економіка 1
Біологія 1
Фізика 2
Хімія 1
Художня культура 0,5
Разом 14,5
Варіативна складова 2,5
Факультативні курси 2,5
Видатні постаті України 0,5
Орфографічний практикум 1
Англійська мова 1
Всього 17
 
        
 
             Директор школи                                                   Т.С.Черкашина
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 11 
складений відповідно до додатку 19 Типових навчальних 
планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня
(наказ Міністерства освіти і науки України  від 27.08.2010  № 834
 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України 
 від 29.05.2014 № 657)                                                             
                                                                              наказу  МОНУ №406 від 20.04.2018
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для 12 класу з російською мовою навчання
 (заочна форма навчання)
 
 
Навчальні предмети
 
Кількість годин на тиждень у класах
 
12 клас
Українська мова 1
Українська література 1
Російська мова 1
Інтегрований курс «Література» 1
Іноземна  мова (англійська) 2
Алгебра і початки аналізу 1
Геометрія 1
Інформатика 1
Історія України 1
Всесвітня історія 1
Астрономія 0,5
Фізика 0,5
Екологія 1
Разом 13
Варіативна складова 4
Курс за вибором 2
Готуємося до ЗНО 2
Факультативні курси 2
Міжнародні відносини у другій половині ХХ сторіччя 1
Орфографічний практикум 1
Всього 17
                       
 
                     
        
 
         Директор школи                                                   Т.С.Черкашина
 
 
 
 
 
Додаток 12
 
КІЛЬКІСТЬ ЗАЛІКІВ,
обов’язкових  для складання учнями
в класах із заочною формою навчання
 
   
№ з/п
Навчальні предмети КІЛЬКІСТЬ ЗАЛІКІВ   на рік
10 клас 11клас 12клас
1. Українська мова 2 3 4
2. Українська література 2 2 3
3. Російська мова 2 2 2
4. Інтегрований курс «Література» 2 2 2
5. Алгебра і початки аналізу 2 2 2
6. Геометрія 2 2 2
7. Історія України 2 2 2
8. Всесвітня історія 2 2 2
9. Географія 2 - -
10. Іноземна мова (англійська) 1 1 2
11. Біологія 2 2 -
12. Хімія 1 1 -
13. Фізика 2 3 3
14. Астрономія - - 1
15. Інформатика 2 2 1
16. Правознавство 1 - -
17. Художня культура 1 1 -
18. Екологія - - 2
19. Економіка - 1 -
 
 Разом
28
28
28
 
 
 
 
 
 
             Директор школи                                                    Т.С.Черкашина
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 13
Індивідуальні консультації
для учнів із заочною формою навчання
(16 і більше учнів )
 
 
   
№ з/п
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
10 клас 11клас 12 клас
1 Українська мова
0,5 0,5 0,5
2 Російська мова
0,5 0,5 0,5
3 Алгебра і початки аналізу
0,5 0,5 0,5
4. Історія України
0,5 0,5 0,5
5. Фізика
0,5 0,5 0,5
6. Хімія
0,5 0,5 -
7. Іноземна мова (англійська)
0,5 0,5 0,5
8. Екологія
- - 0,5
 
Разом
 
3,5
3,5
3,5
 
 
 
 
 
                     Директор школи                                            Т.С.Черкашина